Czytelnia

Zawody ujeżdżeniowe

Zawody ujeżdżeniowe w Polsce są rozgrywane na 6 poziomach zaawansowania, oznaczanych od najłatwiejszego: L, P, N, C, CC, CS. Dla każdej z klas opracowano kilkanaście programów określających dokładnie zadania, które para jeździec + koń winni zaprezentować na czworoboku. Wymagania stawiane koniowi oraz jeźdźcowi w poszczególnych klasach określa wiek konia: klasa L i P – 4 lata, N – 5 lat, C – 6 lat, CC oraz CS – 7 lat. W konkursach klas od L do N używane jest kiełzno wędzidłowe, natomiast od klasy C do CS – munsztuk.

Konkursy w ujeżdżeniu rozgrywane są na piaszczystym lub trawiastym czworoboku o wymiarach 20 na 60 metrów (niektóre programy klasy L wykonywane są na małym czworoboku o wymiarach 20 na 40 metrów). Czworobok konkursowy ogrodzony jest białymi płotkami, a wybrane punkty są oznaczone literami. Jeździec wykonuje określony program, którego jakość wykonania jest oceniana przez sędziów w 10-cio punktowej skali ocen.

W zależności od rangi zawodów sędziów może być od dwóch do maksymalnie siedmiu. Para (koń i jeździec) na czworoboku uzyskuje oceny za wykonanie poszczególnych elementów oraz tzw. oceny ogólne za: chody, impuls, posłuszeństwo, oraz postawę i dosiad jeźdźca. Oceny i uwagi sędziów odnotowywane są na specjalnych arkuszach ocen, a końcowy wynik zawodnika podaje się w procentach.

Ruchy i figury w poszczególnych klasach:

Klasa L:

Stęp pośredni, stęp swobodny, kłus roboczy, galop roboczy, koło i pół koła o średnicy 20 lub 15 metrów, przejścia stęp – kłus – stęp, kłus – galop – kłus, kłus – zatrzymanie – kłus, żucie z ręki.

Żucie z ręki – podczas konkursów wykonywane w kłusie anglezowanym na kole o średnicy 20 metrów, koń powinien stopniowo wydłużyć i obniżyć szyję i głowę zachowując rytm kłusa, nie tracąc równowagi, nie wyszarpując jeźdźcowi wodzy z ręki. Treningowo żucie z ręki można wykonywać we wszystkich trzech chodach.

Klasa P:

Stęp pośredni, stęp wyciągnięty, stęp swobodny, kłus roboczy, wydłużenie wykroku w kłusie, kłus pośredni, galop roboczy, wydłużenie galopu, galop pośredni, koło i pół koła o średnicy 20 lub 15 metrów, wolta i pół wolty o średnicy 10 metrów, nieruchomość, żucie z ręki, ustępowanie od łydki, kontrgalop.

 

Ustępowanie od łydki jest ćwiczeniem wykonywanym podczas konkursów w kłusie roboczym, może być pokazywane wzdłuż przekątnej, kiedy koń jest możliwie maksymalnie równoległy do długiej ściany czworoboku, ale kończyny przednie powinny nieco wyprzedzać tylne. Ustępowanie może być wykonywane także wzdłuż ściany, w tym wypadku koń powinien być ustawiony pod kątem 35° względem kierunku, w którym się porusza. Koń podczas ruchu pozostaje prosty, poza lekkim ustawieniem w potylicy w kierunku przeciwnym do ruchu tak, że zawodnik jest w stanie zobaczyć oko i nozdrza konia po stronie wewnętrznej. Wewnętrzne kończyny krzyżują się przed kończynami zewnętrznymi. Więcej o USTĘPOWANIE OD ŁYDKI<<<

Kontrgalop – jest to „normalny” galop konia z prowadzącą zewnętrzną przednią kończyną i z ustawieniem w stronę kończyny prowadzącej. Kończyny przednie powinny być stawiane na tym samym śladzie, co kończyny tylne. Więcej o KONTRGALOP<<< 

Klasa N:

Stęp zebrany, stęp pośredni, stęp wyciągnięty, stęp swobodny, kłus zebrany, kłus pośredni, kłus wyciągnięty, galop zebrany, galop pośredni, pół koła o średnicy 20 metrów w kontrgalopie, wolta o średnicy 8 lub 10 metrów, zwykła zmiana nogi w galopie, cofanie, łopatką do wewnątrz w kłusie, ciąg w kłusie, trawers w kłusie, półpiruet w stępie.

Zwykła zmiana nogi w galopie jest to ruch, w którym po bezpośrednim przejściu z galopu do stępa i po trzech do pięciu jego prawidłowych krokach, następuje niezwłoczne zagalopowanie z przeciwnej nogi.

Łopatką do wewnątrz – ruch boczny, w którym koń porusza się w lekkim, ale równomiernym zgięciu wokół wewnętrznej łydki zawodnika, utrzymując kadencję i stałe ustawienie około 30° względem kierunku, w którym koń się porusza. Wewnętrzne przednie kończyny krzyżują się przed przednimi zewnętrznymi; wewnętrzna tylna kończyna wkracza na wprost pod środek ciężkości konia po tej samej linii, co zewnętrzna przednia kończyna, z jednoczesnym obniżeniem wewnętrznego stawu biodrowego. Koń jest ustawiony w stronę przeciwną do kierunku ruchu.

Trawers – ruch boczny, w którym koń porusza się zgięty wokół wewnętrznej łydki zawodnika, ale z większym stopniem zgięcia niż w łopatce do wewnątrz. Powinno być pokazane stałe ustawienie około 35° względem kierunku, w którym koń się porusza – patrząc z przodu lub z tyłu kończyny powinny poruszać się po czterech liniach. Kończyny przednie pozostają na śladzie, a kończyny tylne przesuwają się do wewnątrz. Zewnętrzne kończyny konia krzyżują się przed wewnętrznymi. Koń jest zgięty w kierunku ruchu.

Ciąg – odmiana trawersu, wykonywana po przekątnej zamiast wzdłuż ściany. Koń jest zgięty w kierunku, w którym się porusza, wokół wewnętrznej łydki zawodnika. Koń powinien być prawie równoległy do długiej ściany czworoboku, z nieznacznym wyprzedzaniem zadu przez przód oraz zachowywać kadencję i równowagę podczas całego ruchu.

Cofanie jest ruchem, w którym przekątne pary kończyn w dwutaktowym rytmie są unoszone do tyłu, ale bez fazy zawieszenia. Każda para przekątnych nóg jest unoszona i stawiana na przemian, a kończyny przednie powinny być stawiane na tej samej linii, co kończyny tylne. Koń powinien pozostać w równowadze, na lekkim, równomiernym oparciu na wędzidle. Więcej o COFANIE<<<

Półpiruet w stępie – obrót o 180 stopni wykonywany w stępie zebranym na dwóch śladach o promieniu równym długości konia, gdzie przód porusza się wokół zadu. Przednie kończyny i zewnętrzna tylna kończyna poruszają się wokół wewnętrznej tylnej kończyny. Wewnętrzna tylna kończyna zakreśla koło tak małe, jak to jest możliwe. Koń pozostaje lekko zgięty w kierunku, w którym jest prowadzony, postawiony na pomoce, przy lekkim kontakcie, przesuwa się spokojnie po kole, zachowując kolejność stawiania nóg w danym chodzie. Potylica pozostaje najwyższym punktem w całości ruchu. Więcej o PÓŁPIRUET W STĘPIE<<<

Klasa C:

Stęp zebrany, stęp pośredni, stęp wyciągnięty, stęp swobodny, kłus zebrany, kłus pośredni, kłus wyciągnięty, galop zebrany, galop pośredni, galop wyciągnięty, kontrgalop, wolta o średnicy 8 lub 10 metrów, cofanie, łopatką do wewnątrz w kłusie, ciąg w kłusie, trawers w kłusie, półpiruet w stępie, dodatkowo ciąg w galopie oraz pojedyncza lotna zmiana nogi w galopie.

Lotna zmiana nogi – polega na równoczesnej zmianie kolejności stawiania przednich i tylnych kończyn podczas jednego skoku galopu. Zmiana prowadzącej przedniej i tylnej kończyny następuje w czasie fazy lotu (zawieszenia). Wykonywana najczęściej na przekątnej.

Klasa CC:

Stęp zebrany, stęp wyciągnięty, kłus zebrany, kłus wyciągnięty, galop zebrany, galop wyciągnięty, łopatką do wewnątrz, ciąg, piruet w galopie, wolta o średnicy 8 metrów, zmiana nogi w galopie co 4, 3 i 2 foule

 

Klasa CS:

Stęp zebrany, stęp wyciągnięty, kłus zebrany, kłus wyciągnięty, galop zebrany, galop wyciągnięty, ciąg, piruet w galopie, zmiany nogi w galopie co 2-1 foule, piaff, pasaż

 

error: Content is protected !!