dd7

„Jazda wierzchem wymaga stałego wczucia się w doznawane przez konia wrażenia. Tylko przyjmując punkt widzenia konia możemy zrozumieć, czy i jak pojmuje on przekazywane mu polecenia.”

– Wilhelm Müseler

error: Content is protected !!