Czytelnia

Skala szkoleniowa (piramida ujeżdżeniowa) – ZEBRANIE

Na początek definicja zebrania. Przez zebranie rozumiemy postawę konia uzyskaną przez taki rozwój siły nośnej, że poprzez zwiększone ugięcie wszystkich stawów kończyn tylnych łączny ciężar konia i jeźdźca przesuwa się bardziej w tył. Kończyny przednie zostają odciążone, a ich ruch staje się swobodniejszy. W tym samym stopniu obciążone kończyny tylne wkraczają głębiej pod środek ciężkości, przez co długość kroków stępa, kłusa i skoków galopu stają się krótsze, bez utraty pilności i aktywności. Na skutek silniejszego zginania stawów zadu, koń przyjmuje wyższą postawę szyi. W pełni zachowany impuls w kłusie i galopie powoduje, że ruch staje się bardziej wyniosły. („Akademia jeździecka” W. Pruchniewicz)

Zwróćmy uwagę, że w definicji tej nie ma nic o opuszczaniu głowy konia (siłą) w dół, „ganaszowaniu” konia, które nie ma nic wspólnego z zebraniem, tak więc kategorycznie nie należy mylić tych dwóch pojęć. Zwracamy jedynie uwagę na potylicę, żeby była najwyższym punktem.

Nie należy również mylić zebrania z zaangażowaniem zadu. Koń poruszający się z zaangażowanym zadem wkracza tylnymi kończynami głębiej pod kłodę. Koń poruszający się w zebraniu ma mocniej ugięte stawy tylnych kończyn, przez co zad jest obniżony i dźwiga więcej ciężaru.

Zebranie jest końcowym elementem szkolenia konia ujeżdżeniowego. Należy pamiętać, żeby zebranie było zawsze wynikiem dynamiki ruchu, wyprostowania i prawidłowego kontaktu. Również bez rozluźnienia i regularności chodów (taktu) prawidłowe zebranie nie będzie możliwe. Poprzez prawidłowo przeprowadzony trening mięśnie konia stają się wystarczająco mocne, aby stawy kończyn tylnych mogły w większym stopniu się zginać, być podstawione pod kłodę i w ten sposób dźwigać więcej ciężaru. Dzięki temu zad konia obniża się, a to umożliwi podniesienie przodu. W ten sposób sprawiamy, że ruch konia staje się bardziej wyniosły i lekki, a kontakt jeszcze delikatniejszy.

Pamiętajmy także, że zebranie nie jest czymś, co dany koń w pewnym momencie treningu osiąga raz na zawsze. Zebranie zawsze może być jeszcze lepsze, zad jeszcze bardziej zaangażowany, a przód jeszcze bardziej lekki.

Jak osiągnąć u konia zebranie? Przede wszystkim poprzez prawidłowe przeprowadzenie konia przez pozostałe 5 punktów skali wyszkolenia konia (takt, rozluźnienie, kontakt, impuls, prostowanie) oraz wzmocnienie mięśni zadu, aby były w stanie dźwigać większą część ciężaru ciała konia (i jeźdźca). Ćwiczenia wzmacniające odpowiednie mięśnie zadu to przede wszystkim: przejścia do niższych chodów (prawidłowo wykonywane), kontr galop, chody boczne (łopatką do wewnątrz, trawers, ciąg), cofanie, lotna zmiana nogi w galopie – a więc te ćwiczenia, które wymagają od konia przeniesienia ciężaru na zad i podniesienia przodu. Na dalszym etapie treningu będzie to półpiruet i piruet w galopie, seria lotnych zmian nogi w galopie, pasaż, piaff.

Zobacz także:

Trening ujeżdżeniowy jeźdźców i koni Poznań

trening ujezdzeniowy Poznan (9)

Anna Wieczorkiewicz i Mr. Hattori (2015r.)

error: Content is protected !!