O nas

Regulamin treningów

 1.  W Dressage Dreams dobro konia jest zawsze najważniejsze. Jeżeli życzenie klienta stoi w sprzeczności z dobrem konia, nie zostanie spełnione.
 2. Treningi w Dressage Dreams można nabyć w formie pakietu treningów, ważnego na dany miesiąc kalendarzowy. Nie ma możliwości kupowania pojedynczych treningów, ani rozliczania pakietu na pojedyncze treningi.
 3. Przed wykupieniem pierwszego pakietu treningów zapraszamy na jazdę testową. Jazda testowa nie jest treningiem. Ma ona na celu: dla jeźdźca zapoznanie się z ośrodkiem, trenerami, sposobem prowadzenia treningów; dla trenera: ocenę poziomu umiejętności jeźdźca i zaproponowanie dalszej ścieżki jeździeckiego rozwoju. Jazda testowa rozpoczyna się oceną dosiadu na lonżowniku w stępie, kłusie oraz – jeżeli poziom umiejętności jeźdźca jest wystarczający – w galopie. Jeżeli możliwości jeźdźca są wystarczające – dalsza część jazdy testowej może odbywać się na czworoboku lub placu do jazdy. Podczas jazdy testowej jeździec wykonuje tylko te ćwiczenia i zadania, które w ocenie trenera znajdują się w zasięgu jego aktualnych umiejętności jeździeckich i możliwości fizycznych, takie, które nie naruszają dobrostanu konia.
 4. Płatność za pakiet treningów przyjmowana jest z góry, przed pierwszym treningiem w miesiącu. Nie ma możliwości rozłożenia płatności na raty. Cena pierwszego pełnego pakietu treningów zostaje pomniejszona o cenę jazdy testowej.
 5. Pakiet treningów na dany miesiąc jest przewidziany dla jednej osoby, nie ma możliwości odstąpienia go osobie trzeciej.
 6. Na trening należy zgłosić się o umówionej godzinie. W przypadku spóźnienia czas treningu zostaje skrócony o czas spóźnienia.
 7. Grafik treningów jest stały na dany miesiąc kalendarzowy. Istnieje możliwość zmiany terminu treningu, przy czym o zmianie tej należy powiadomić z minimum 4-godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku zmiany terminu treningu może ulec zmianie przydzielony koń oraz trener. Dressage Dreams nie gwarantuje możliwości odbycia przełożonego na inny termin treningu w tym samym miesiącu kalendarzowym.
 8. Nie wykorzystane w danym miesiącu kalendarzowym treningi można odbyć w kolejnym miesiącu, pod warunkiem wykupienia pakietu treningów na następny miesiąc.
 9. Wszystkich jeźdźców podczas treningu obowiązuje kask jeździecki.
 10. Wszystkich jeźdźców treningów sportowych obowiązuje ubezpieczenie NNW – jeździectwo.
 11. Wszystkich jeźdźców treningów sportowych przygotowujących do egzaminu na odznakę lub zawodów jeździeckich obowiązuje członkostwo w klubie sportowym K.J. Equarius.
 12. Niektóre treningi mogą być fotografowane / filmowane, a materiały wykorzystane w celach marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o powiadomienie o tym fakcie drogą pisemną.
 13.  Na terenie ośrodka obowiązuje kategoryczny zakaz podchodzenia do jakichkolwiek zwierząt i ich dokarmiania bez zgody właściciela ośrodka / instruktora. Osoby nie stosujące się do tego zakazu zostaną wyproszone poza teren ośrodka.

error: Content is protected !!