Bez kategorii

Psychologia osobowości konia (szkolenie dwudniowe)

Termin: 28-29.09.2019 r.

Nie próbuj uczynić konia człowiekiem, naucz się jedynie patrzeć na świat jego oczami.

Harmonogram szkolenia:

Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-16.00 z jedną przerwą kawową (15 minut) i jedną, godzinną przerwą obiadową.


DZIEŃ PIERWSZY
1. Etogram (zbiór zachowań charakterystycznych dla danego gatunku) konia dzikiego
i udomowionego w poszczególnych sferach jego aktywności w tym m.in.: struktura stada, język ciała konia, sygnały dominacji i uległości, zachowania przy pobieraniu paszy i wody, relacja klaczy ze źrebięciem
2. Imprinting – „za” i „przeciw”
3. Analiza różnych sposobów utrzymania (w tym żywienia) i użytkowania konia (porównanie różnych dyscyplin i metod szkoleniowych) pod kątem zaspokojenia naturalnych potrzeb zwierząt tego gatunku – zachowanie dobrostanu konia
4. Charakter, temperament i osobowość konia
5. Określanie cech temperamentu konia na podstawie jego zachowania i konstytucji
6. Rodzaje typów osobowości koni
7. Mowa ciała człowieka w kontakcie z koniem
8. Zasady pewnego, uważnego dotyku w kontakcie z koniem
9. Emisja głosu w kontakcie z koniem.

DZIEŃ DRUGI
1. Analiza związków pomiędzy wyglądem konia a jego uwarunkowaniami psychicznymi
2. Tworzenie portretu osobowościowego konia
3. Dopasowanie konia i człowieka pod kątem rodzaju osobowości
4. Dobór typu i sposobu pracy z koniem do typu jego osobowości
5. Mechanizmy uczenia się konia
6. Warunkowanie pozytywne i negatywne
7. Koń na ujeżdżalni i w terenie – specyfika pracy, na co uważać
8. Psychologia treningu – stworzenie koniowi właściwych, zachęcających do pracy warunków (praca z młodym koniem, koniem zniechęconym do pracy, praca z „trudnym” koniem)
9. Zaburzenia zachowania u koni – narowy, nałogi, konie „trudne” – przyczyny i postępowanie
10. Depresja u koni – przyczyny, objawy, leczenie, zapobieganie.

Zajęcia prowadzi lek. wet. Eliza Anna Niemczycka – lekarz weterynarii, autorka i wykładowczyni Jeździeckiej Akademii Weterynaryjnej, specjalistka miesięcznika Świat Koni i wykładowca akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku weterynaria. Od 2011 roku współpracuje z Kliniką Chirurgii Koni na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Lipsku (Niemcy). Od kilkunastu lat jest właścicielką „Stajni Piorun”. Startowała w dyscyplinie konnych rajdów długodystansowych i przygotowywała konie do zawodów rangi międzynarodowej. Jest sędzią PZJ dyscypliny ujeżdżenia i skoków przez przeszkody, Przodownikiem Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK i autorką licznych publikacji w naukowych pismach weterynaryjnych oraz w miesięczniku Świat Koni.
W trakcie wykładów i w swoich publikacjach dużą uwagę przywiązuje do psychologii konia w odniesieniu do stworzenia
mu odpowiednich warunków bytowania i pracy, zgodnych z jego naturalnymi uwarunkowaniami.

Cena dwudniowego szkolenia: 300 zł
Nocleg: 50 zł
Obiad: 25 zł

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/429902994287513/

Zgłoszenia:
Zgłoszenia prosimy kierować drogą mejlową na adres: biuro@dressagedreams.pl podając: imię i nazwisko uczestnika, nazwę i termin szkolenia, kontaktowy numer telefonu, w przypadku osób niepełnoletnich – wiek uczestnika. W odpowiedzi na mejla otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, informację o wpłacie zadatku oraz o sposobie i terminie płatności za szkolenie.

error: Content is protected !!